ਕਾਰਜ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇੰਜਨ ਵਾਲਵ.

ਅਲਫ਼ਾ

ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ.

ਆਡੀ

ਬੇਡਫੋਰਡ

ਬੀ.ਐਲ.ਐਮ.ਸੀ.

BMW

ਖਰੀਦੋ

ਕੈਟਰਪਿਲਰ

CIRTOEN

ਕ੍ਰਿਸਲਰ

CUMMINS

ਦਹਿਹਤਸੁ

ਡੇਵੋ

ਡੀਯੂਟਜ਼

ਡੋਡਾ

FIAT

ਫੋਰਡ

ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.

ਹੁੰਡਈ

ਹਿਲਮਾਨ

ਹੋਂਡਾ

HINO

ISUZU

ਜੀ.ਈ.ਪੀ.

ਕੇ.ਆਈ.ਏ.

KOMATSU

ਲਾਡਾ

ਲੈਨਸ਼ੀਆ

ਸੂਚੀ

LOMBARDINI

ਮੈਨ

MASSEY

ਮਾਜ਼ਡਾ

ਮਰਕਿਟਜ਼ ਬੈਂਜ

ਮਿਸਸਤੁਬੀ

MWM

ਨੀਸਾਨ

ਨੀਸਾਨ

ਓਪੀਲ

ਪਰਕਿਨਜ਼

PEUGEOT

ਨਵਿਆਉਣ

ਪ੍ਰੇਮੀ

ਸਾਬ

ਸਕੈਨਿਆ

ਸੀਟ

ਸਕੋਡਾ

ਸਟੀਅਰ

ਸੁਜ਼ੂਕੀ

ਸੁਬਾਰੁ

ਟੋਯੋਟਾ

ਯੂਨੀਵਰਸਲ

ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ

ਵੋਲਵੋ

ZETO